Miestny správca vdp. Kňaze v rozhovore pre Markizu