Rodák Jožko Šelinga ako hlavný celebrant a kazateľ