Ivo spomína ako niekdajší bolešovský administrátor