hlavný celebrant a kazateľ nový bolešovský farár Peter