Opäť hlavným celebrantom Richard, ale už ako farár z Korne