Kazateľ a celebrant Marek Hriadeľ, generálny vikár