Hlavným celebrantom a kazateľom farár - dekan z Nemšovej