Ak sa niečo nerobí z lásky k Ježišovi, je to len strapňovanie sa a divadlo!