Ako vznikla cyklopúť

 

Cyklopúť začala v roku 2004!

  

    Nezačalo to samozrejme len tak z ničoho nič, alebo vďaka nápadu jedného človeka, aj keď si cyklopúť privlastňuje niekdajší administrátor farnosti Bolešov Ivan Kňaze, ktorý mimochodom bol v tom čase vo farnosti už šiesty, či siedmy rok. Aj na tom vidieť, že z jeho hlavy bez pomoci ďalších, by ťažko vyšlo niečo také zaujímavé, tu išlo o snahu obcí Slavnica a Sedmerovec cez eurofondy vybudovať cyklotrasu a tak spraviť cestu ku kostolíku v Pominovci, keďže dotácie v tej dobe bolo možné získať skôr na zriadenie cyklotrasy, ako na zriadenie miestnej komunikácie, zvlášť keď nejde o obývanú oblasť. (Aj tak sa to zatiaľ nepodarilo) 

    Teda až na základe tohoto zámeru obecných zastupiteľstiev zaangažovaných obcí, sa dohodlo s vtedajším správcom farnosti Bolešov, na pripojení cyklopúte k oslave patrocínia Pominovského kostolíka zasväteného mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa.

Od roku 2014 má cyklopúť svoje logo, už tradičné prezenty, občerstvenie a stále viac pomocníkov priamo z farnosti a obce Sedmerovec, čo zdvihlo ešte viac úroveň tejto akcie a to aj tú spoločenskú aj duchovnú, ktorá je pri každej kresťanskej aktivite liturgického významu prvoradá.