Príprava 10. ročníka cyklopúte bola náročná. Všetkým zaangažovaným išlo aj o detaily. Chceli sme, aby naozaj nešlo len o akciu pre akciu, ale o akciu čo najviac zameranú na slávu Božiu. Teda nebolo dôležité len to, čo si všimnú ľudia, ale aj to čo vidí len Boh a pár pozorných. Predsa, ale aspoň pre tých, ktorí sa radi potešia spolu s nami, chcem predstaviť niektoré nie na prvý pohľad ocenené veci :) (vyššie spomínané detaily) 

    1. Jedna z nich je nálepka sv. Krištofa, ktorú dostával každý, kto na púť prišiel. Obrázok je z dielne ilustrátora Juraja Martišku a je vytlačený Exprestlačou - P.T. Je zaujímavý malým detailom a to, Pominovským kostolíkom v pozadí. Sv. Krištof oroduj za nás a sprevádzaj nás vždy aj na ceste do Pominovca :) a Kristus, ktorého nosíš, nech je vždy tým hlavným cieľom, pre každého z nás.

 

 

Samozrejme takých drobností, na predvídavosť, čas a realizáciu náročných, bolo  na púti omnoho viac. Postupne vám ich budeme ponúkať, práve tu :) 

    2. Dalšou na prvý pohľad prehliadnuteľnou, či samozrejmou vecou, hoci takou vôbec nie je, boli dva prezentačné stojany, ktoré vyhotovil pán Peter Faturík. Tieto stojany prezentujú 110 fotiek zaliatých vo fólii (Exprestlač P.T.), zo všetkých 10 rokov cyklopútí spolu s popisom a štatistikou na začiatku. Každý rok mal svoj stĺpec kociek (3 kocky pod sebou), na ktorých si ľudia mohli pozrieť a pripomenúť doby minulé. Teda to, kto mal v ten ktorý rok sv. omšu, aké bolo počasie, koľko cyklistov prišlo, alebo aj to či sa tam na fotke neobjaví aj sám pozorovateľ :). Teda ide o druhý detail, ktorý bolo možno vidieť na tohtoročných hodoch spojených s 10. ročníkom cyklopúte a ktorý ocenilo len málo ľudí. V súčastnej dobe sú stojany inštalované pri farskom úrade v Bolešove.

 
      
 

    3. A pokračujeme ďalej. Ďalšou pre mnohých zanedbateľnou vecou bol medovníček kostolík, ktorý dostal každý účastník. Bol to nepatrný darček, ale koľko času stálo napiecť všetkých 2262 medovníčkov, zabaliť ich označiť samolepkou s dátumom a názvom. Deti a mládež z farnosti Bolešov na tom pracovali takmer celý august :), no kto to vie oceniť? A ako medovníček vyzeral? pozrite si sami !

 
             

    4. Pre nás štvrtou mnohými prehliadanou a podceňovanou súčasťou cyklopúte boli tričká.  Všetko to bolo dielo Božie, ako aj ľudí a obcí farnosti Bolešov. Všetci ostatní ak sa aj zapojili, bolo to až potom, keď už bolo všetko zorganizované:) No vráťme sa k našim logám a tričkám. Potom ako sme dali spraviť grafikovi logo cyklopúte a logo pre organizátrov, dali sme vytlačiť 40 tričiek pre organizátorov. Tie boli oranžové s logom v predu a aj na chrbte. Výrobu zabezpečila reklamná firma Dukafi a to z veľkej časti sponzorsky. A ako tričká vyzerali:)? Super, nemyslíte?

 
                                                                                                                                                                                  
 

    5. Ďalším detailom cyklopúte boli koláče, ktoré piekli ochotné ženy celej farnosti a nebolo ich málo, ušlo sa každému, no zároveň nič nevyšlo nazmar :) Veď pozrite sami

 
                        
 

    6. Zaujímavé boli aj prezenty, ktoré sme dali vyrobiť, ako pamiatku pre tých, ktorí boli ochotní podporiť našu farnosť finančným milodarom. Išlo o červené tričko s logom cyklopúte v predu a o bielu šálku s tým istým logom po obvode :) Len pre zaujímavosť tričká išli viac :) Po sv. omši si ho obliekol aj otec biskup.